Wymogi i zalecenia dotyczące ochrony

przeciwpożarowej budynków, obiektów, imprez itp.

 

 

1.   Odbiory obiektów - informacje dla inwestorów i wykonawców (*.doc).

2.   Imprezy masowe - procedura ubiegania się o opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na przeprowadzenie imprezy masowej (*.doc) oraz wniosek o wydanie opinii (*.doc).

3.   Instrukcja do wydania opinii o imprezach masowych przez Państwową Straż Pożarną (*.pdf).

4.   Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych (*.pdf).

5.   Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu dotycząca wydawania opinii z zakresu ochrony ppoż. dla obiektów, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (*.pdf).

6.   Zawiadomienie o zakończeniu budowy (*.pdf).

 

 

 ========================================================