Monitoring pożarowy

 

 

1.   Zarządzenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia w użytkowanie wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przy ul. Żurawiej 12b.

2.   Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przy ul. Żurawiej 12b (załącznik do zarządzenia).

 

 

 ========================================================